EDWARD MIKOŁAJCZAK (1919-1988)

Prezes  Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze w latach 1960 – 1988. Dyplomowany biegły księgowy. Aktywny działacz Stowarzyszenia - z jego inicjatywy nastąpił dynamiczny rozwój Oddziału. Wielkie zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia poskutkowało szerokim rozwinięciem działalności edukacyjnej,  pozyskaniem najwyższej w historii Oddziału ilości członków zwyczajnych i wspierających oraz inicjatywą utworzenia w 1981 roku Oddziału Stowarzyszenia w Gorzowie Wielkopolskim. Aktywnie wspierał  tworzenie przy Zarządzie Oddziału Zespołów i Komisji problemowych oraz powoływanie do władz Oddziału przedstawicieli wszystkich branż gospodarczych. Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia odznaczony srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Ministra Finansów „Za zasługi dla finansów” oraz „Zasłużony dla Miasta Zielonej Góry”.

HIERONIM RUTKOWSKI (1926-2023)

Członek Honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły rewident. W latach 1961 - 2006 tj. przez 45 lat pełnił funkcję zastępcy prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. Aktywnie działał w różnych komisjach przy Zarządzie Oddziału m.in. jako przewodniczący Komisji Szkoleniowej. Prelegent i wykładowca na kursach, konferencjach i obligatoryjnych seminariach biegłych rewidentów prowadzonych przez Oddział Okręgowy, propagator wiedzy o zawodzie wśród młodzieży. Dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu w 1962 roku powstało pierwsze Koło Zakładowe przy Oddziale Zielonogórskim. Aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia odznaczony srebrną, złotą oraz honorową złotą z diamentem odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Uhonorowany  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Ministra Finansów „Za zasługi dla finansów”, odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, nagrodą Prezydenta Miasta Zielona Góra - złotym medalem „Za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra”.

STANISŁAW GAUZA

Członek Honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły rewident. W Stowarzyszeniu aktywnie działa od 1967 r.  W latach 1971 – 1974 pełnił funkcję członka Zarządu, od 1974r. do 1988r. - sekretarza Zarządu, a w latach 1988-2015, tj. przez przez 28 lat prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. Obecnie jest przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej. Wieloletni wykładowca i prelegent. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu przyczynił się do przygotowania do zawodu licznej grupy księgowych i biegłych rewidentów oraz pozyskania znacznej liczby członków zwyczajnych. Propagator wiedzy o zawodzie wśród młodzieży. Między innymi z jego inicjatywy Oddział pozyskał nową siedzibę, będącą  obecnie nowoczesną placówką szkoleniową. Aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia odznaczony srebrną i złotą oraz honorową złotą z diamentem odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniem Ministra Finansów „Za zasługi dla finansów”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką honorową „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego” oraz nagrodą Prezydenta Miasta Zielonej Góry – złotym medalem „Za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra”.

BOLESŁAW TATARZYCKI

Członek Honorowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły rewident. Aktywny działacz Stowarzyszenia od 1982 r. W latach 1999 – 2006 pełnił funkcje sekretarza Zarządu, a w latach 2007 - 2014 - zastępcy prezesa Zarządu, a w latach 2015 - 2022 prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu w pracę na rzecz  Stowarzyszenia  przyczynił się bezpośrednio do pozyskania licznej grupy członków zwyczajnych i wspierających oraz pozyskania nowej siedziby Oddziału, będącej obecnie nowoczesną placówką szkoleniową. Aktywnie uczestniczy w propagowaniu Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości. Za zasługi w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia uhonorowany srebrną i złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotym medalem – nagrodą Prezydenta Miasta Zielona Góra „Za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra”.

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160