Władze Oddziału Okręgowego w kadencji 2019 - 2022

Zarząd:

Bolesław Tatarzycki        Prezes

Janusz Hejnowicz            Wiceprezes

Stanisław Kozakiewicz    Sekretarz

Janina Lenkiewicz           Skarbnik

 

Stefania Bukowska          Członek

Jadwiga Karapka             Członek

Dorota Karbowiak           Członek

Janusz Frankowski         Członek

Regina Pawliczak            Członek

Barbara Rosińska            Członek

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Antoni Kaszczyński      Przewodniczący

Irena Łabanowicz          Z-ca Przewodniczącego

Anna Poniedziałek        Członek

Mirosława Barys            Członek

Zofia Szewczuk              Członek

 

Okręgowy Sąd Koleżeński

Anna Wawrzyniak        Przewodnicząca

Elżbieta Prokop             Z-ca Przewodniczącej

Lilla Tararuj                   Członek

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160