Zarząd Klubu:

  1. Prezes                 Juliusz Korzyb
  2. Z-ca Prezesa     Anna Wawrzyniak
  3. Sekretarz           Mirosława Malinowska
  4. Skarbnik            Elżbieta Prokop
  5. Członek              Regina Pawliczak
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160