Ważniejsze daty w działalności Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze

1957   powołanie Oddziału Wojewódzkiego SKwP w Zielonej Górze, pierwszym prezesem Zarządu został Jan Sałaciński

1960   otwarcie punktu konsultacyjnego dla biegłych księgowych i ekonomistów oraz powołanie Społecznej Komisji Spraw Biegłych

1962   utworzenie przy zakładach "ZASTAL" w Zielonej Górze pierwszego koła zakładowego, którego prezesem Zarządu został Hieronim Rutkowski

1966   objęcie patronatem ucznów szkół środnich, klas o specjalności rachunkowości

1973   podpisanie porozumienia z Oddziałem WojewódzkimPTE w sprawie wzmocnienia rangi zawodowej ekonomistów i księgowych oraz koordynowania działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji

1973   zorganizowanie, wspólnie z Kuratorium Oświaty i Oddziałem Wojewódzkim PTE, pierwszej wojewódzkiej olimpiady wiedzy ekonomicznej dla uczniów szkół ekonomicznych

1974/1975   nawiązanie współpracy z Oddziałem Wojewódzkim TNOiK, Zarządem Wojewódzkim Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze

1981   powołanie pierwszego Oddziału Terenowego w Żaganiu

1993   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie niepublicznej placówki szkoleniowej

1995   zakup obiektu przy ul. Kopernika 5 z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału - uroczyste otwarcie nastąpiło 20 grudnia 1996r.

2004   powołanie "Koła Młodego Księgowego" i rozpisanie pierwszego konkursu wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych

2007   uroczyste obchody jubileszu 50-lecia powołania Oddziału

2007   nadanie Oddziałowi Honorowej Odznaki "Zasłużony dla Województwa Lubuskiego"

2011    uzyskanie przez Oddział akredytacji na prowadzone podstawowe szkolenia/kursy

2012   powołanie Klubu Seniora

2017   uroczyste obchody jubileuszu 60-lecia istnienia Oddziału, połączone ze świętowaniem "Dnia Księgowego" i 55-leciem działalności pierwszego w historii Oddziału Koła Zakładowego "ZASTAL"

2017   uhonorowanie Oddziału "Laurem Jubileuszowym"

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160