Zarząd Koła:

  1. Prezes                Regina Pawliczak
  2. Z-ca Prezesa     Jadwiga Karapka
  3. Sekretarz           Mirosława Malinowska
  4. Skarbnik            Krystyna Protasewicz
  5. Członek              Elżbieta Prokop
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160