Opis stanowiska:

 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa;
 • prowadzenie akt osobowych, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy;
 • naliczanie płac oraz innych składników wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • kontrola nad rozliczaniem czasu pracy;
 • przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie wszelkich dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych w ZUS;
 • współpraca z innymi zespołami organizacyjnymi firmy.

 

Profil Kandydata:

 • wykształcenie wyższe lub średnie;
 • min. 2-letnie doświadczenie w obszarze kadr i płac, mile widziane w firmie produkcyjnej;
 • doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
 • znajomość oprogramowania Streamsoft Prestiż mile widziana;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, zaangażowanie, umiejętność współpracy.

Oferujemy:

 • praca w firmie, której produkty są innowacyjne, a branża przyszłościowa;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i awansów wewnętrznych;
 • praca w zgranym zespole, który dzieli się wiedzą;
 • dofinansowanie karty OK System i sportowej integracji;
 • korzystne ceny posiłków na Ekoen;
 • przyjazne środowisko pracy;
 • pyszna kawa z lokalnej palarni.
KLAUZULA INFORMACYJNA – OGŁOSZENIA O PRACĘ
Administratorem danych osobowych kandydata jest Grupa Ekoenergetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa. Kontakt tel.: 504960426, hr@grupaekoenergetyka.plAdministrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: rodo@ekoenergetyka.com.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy . Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.Dostęp do danych osobowych kandydatów będą posiadać upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów (podmioty przetwarzające, którymi mogą być dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych). Dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na hr@grupaekoenergetyka.pl. Kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹§1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.

Proces rekrutacyjny jest prowadzony przez spółkę: Ekoenergetyka-Polska na zlecenie Grupy Ekoenergetyka S.A.

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160