Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
czerwiec 2024 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
900,- zł od osoby
Zapisz się

Kurs 3 dniowy w trybie dziennym w godzinach 0d 9.00 do 14.00.

 Terminy zajęć: czerwiec 2024

 WYKŁADOWCA:

Barbara Rosińska -  doradca restrukturyzacyjny, absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prowadzi Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego. Wieloletni wykładowca i trener na kursach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy finansowej, naliczania wynagrodzeń oraz etyki w rachunkowości.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej oraz kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie naliczania wynagrodzeń, a także prawidłowej interpretacji i umiejętności praktycznego stosowania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń. Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych  do obliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, naliczania pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi przy komputerze w  programie płacowym firmy Streamsoft.

PROGRAM KURSU:

 1.Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu wynagrodzeń:

 • dodatek nocny,
 • odprawy i odszkodowania,
 • kwoty wolne od potrąceń.
 1. Obciążenia podatkowe w 2024 r.:
 • progi i skala podatkowa,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek,
 • oświadczenia mające wpływ na wysokość zaliczki na podatek.
 1. Lista płac w praktyce w 2024 r.:
 • naliczanie wynagrodzeń od kwoty brutto do kwoty netto,
 • składka zdrowotna na liście płac, zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.
 • składki na pracownicze plany kapitałowe na liście płac,
 • lista płac dla osób do 26 roku życia,
 • zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca – redukcja podstawy wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenie w walucie obcej,
 • rozliczanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego za granicę.
 1. Wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w 2024 r.:
 • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia dla obcokrajowca nierezydenta,
 • wynagrodzenie członka zarządu.
 1. Pozapłacowe świadczenia pracownicze w 2024 r. – rozliczanie oraz ujęcie składkowe i podatkowe:
 • podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
 • składniki stałe i zmienne,
 • współczynnik urlopowy obowiązujący w 2024 r.
 • naliczanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy oraz z przyczyn siły wyższej
 1. Potrącenia z wynagrodzenia:
 • potrącenia przymusowe i dobrowolne,
 • granice potrąceń,
 • kwoty wolne od potrąceń.

Cena kursu wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:

900 zł,

850 zł - dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Zielonej Górze.

Warunkiem skorzystania ze zniżki jest brak zaległości oraz bieżące opłacenie składki członkowskiej za rok, w którym rozpoczyna się dany kurs lub szkolenie. Adnotację dotyczącą skorzystania ze zniżki należy umieścić w informacjach dodatkowych.

Prosimy o dokonywanie wpłat za uczestnictwo w szkoleniu dopiero po potwierdzeniu przez Oddział realizacji szkolenia.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160