Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
12 lipiec 2022
Typ:
kurs
Tryb:
on-line
Opłata:
330,- zł od osoby
Zapisz się

TERMIN  I  FORMA  SZKOLENIA

 • termin: 12 lipiec 2022 - godz. 9.00 - 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line.

WYKŁADOWCA

Barbara Rosińska

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, wykładowca na kursach Stowarzyszenia Księgowych w zakresie kadr i płac, rachunkowości i analizy sprawozdawczości finansowej. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie nauczyciela i wykładowcy akademickiego. W dorobku wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz studentów, prowadzonych w formie szkoleń otwartych i zamkniętych w firmach prywatnych, państwowych, szkołach i uczelniach. Zajęcia maja charakter wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi.

OPIS

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej oraz kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie naliczania wynagrodzeń, a także prawidłowej interpretacji i umiejętności praktycznego stosowania obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń po zmianach opisanych w programie rządowym „Polski ład”.

Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych  do obliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi.

PROGRAM

 1. Obciążenia podatkowe – zmiany od 1.07.2022 r.:
 • progi i skala podatkowa, zmiana stawki podatku,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • nowe zasady stosowania kwoty zmniejszającej podatek, dzielenie między kilku płatników, osoby uprawnione do jej stosowania,
 • naliczanie zaliczki na podatek dochodowy od 01.07.2022 r.,
 • oświadczenia podatkowe, w tym PIT-2, nowe zasady składania,
 • likwidacja mechanizmu odraczania zaliczki w czasie wprowadzonego rozporządzeniem MF z 07.01.2022 r.
 1. Pomniejszanie składki zdrowotnej do wysokości naliczonej zaliczki na podatek dochodowy:
 • przekroczenie progu podatkowego a obniżenie składki zdrowotnej,
 • ograniczenie składki zdrowotnej przy kilku wypłatach w miesiącu,
 • obniżenie składki zdrowotnej przy stosowaniu „zerowego PIT-u” do wysokości „hipotetycznej” zaliczki na podatek.
 1. Ulgi podatkowe – zmiany od 01.07.2022 r.:
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • wspólne rozliczanie z dzieckiem,
 • nowe zasady stosowania „zerowego PIT-u”
 1. Wynagrodzenie osób powołanych do pełnienia funkcji oraz do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – zmiany od 01.07.2022 r.
 2. Zmiana stawki zryczałtowanego podatku przy „małych” umowach cywilno – prawnych.
 3. Kwota wolna od potrąceń od 01.07.2022 r.
 4. Schemat rozliczania wynagrodzeń od kwoty brutto do netto.
 5. Lista płac w praktyce – studium przypadku.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@zgora.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160