Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08 listopad 2022
Typ:
kurs
Tryb:
on-line
Opłata:
680,- zł od osoby
Zapisz się

Kurs 3 dniowy (Online) w trybie dziennym w godzinach 0d 9.00 do 14.00.

TERMINY ZAJĘĆ: 

 • 08 listopad 2022 r.
 • 15 listopad 2022r.
 • 22 listopad 2022r.

WYKŁADOWCA:

Barbara Rosińska -  Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, certyfikowany mediator, posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów dla osób prowadzących księgi rachunkowe. Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie nauczyciela i wykładowcy akademickiego z dziedziny rachunkowości, finansów i ekonomii. W dorobku wiele godzin szkoleń dla przedstawicieli różnorodnych grup zawodowych oraz studentów, prowadzonych w formie szkoleń otwartych i zamkniętych w firmach prywatnych, państwowych, szkołach i uczelniach. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, analizy sprawozdawczości finansowej oraz naliczania płac. 

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej oraz kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie naliczania wynagrodzeń, a także prawidłowej interpretacji i umiejętności praktycznego stosowania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń. Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych  do obliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, naliczania pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Wynagrodzenia w praktyce w 2022 r. - z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu wynagrodzeń:

 • dodatek nocny,
 • odprawy i odszkodowania,
 • kwoty wolne od potrąceń.

2. Naliczenia składkowo podatkowe uczestnika PPK oraz podmiotu zatrudniającego.

3. Obciążenia podatkowe w 2022 r.:

 • progi i skala podatkowa,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • kwota zmniejszająca podatek.

4. Ulgi podatkowe w 2022 r.:

 • ulga dla klasy średniej,
 • ulga dla rodzin,
 • ulga dla seniorów.

5. Lista płac w praktyce w 2022 r.:

 • naliczanie wynagrodzeń od kwoty brutto do kwoty netto,
 • redukcja podstawy wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • składka zdrowotna na liście płac,
 • ulga dla klasy średniej na liście płac,
 • lista płac dla osób do 26 roku życia,
 • zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek.

6. Wynagrodzenie członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników od 01.01.2022 r.

7. Rozliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych od 01.01.2022 r.:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia,
 • wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia dla obcokrajowca nierezydenta.

8. Pozapłacowe świadczenia pracownicze – rozliczanie oraz ujęcie składkowe i podatkowe:

 • podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

9. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop:

 • składniki stałe i zmienne,
 • współczynnik urlopowy obowiązujący w 2022 r.

10. Potrącenia z wynagrodzenia:

 • potrącenia przymusowe i dobrowolne,
 • granice potrąceń,
 • kwoty wolne od potrąceń.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet z kamerą i głośnikiem, ewentualnie telefon komórkowy z obsługą dźwięku oraz dostęp do internetu (nowoczesna, uaktualniona przeglądarka – np. Chrome lub Firefox). Dostęp do łącza internetowego (w przypadku połączenia WiFi – najbliżej routera, najlepiej komputer podłączony do internetu przewodowo, w przypadku telefonu komórkowego – LTE). ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować (w przypadku komputera), można zainstalować aplikację na telefonie komórkowym. 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Dzień przed każdym szkoleniem  uczestnik otrzyma, na wskazany przez siebie w zgłoszeniu adres e-mail indywidualne zaproszenie z linkiem do platformy (jeśli szkolnie zaplanowane jest na poniedziałek link do platformy zostanie przesłany w piątek). Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia  - klikając w podany link, loguje się (podając nazwisko i imię) do platformy ClickMeeting.  Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą  tablicę, prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania poprzez dostępny na platformie czat (ewentualnie w formie audio w przypadku udzielenia głosu przez prowadzącego).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane drugiego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane czwartego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane piątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane szóstego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane siódmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane ósmego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160