Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16 maja 2024
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
450,- zł od osoby
427,- zł Cena dla członków O/O SKwP w Zielonej Górze

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom przygotowującym się do pracy w obszarze płac;
 • pracownikom działów kadrowych, którzy chcą lepiej zrozumieć powiązania ewidencji kadrowej z naliczaniem listy płac;
 • osobom odpowiedzialnym za współpracę z zewnętrznym dostawcą usług płacowych;
 • wszystkim zainteresowanym poznaniem metodologii ustalania wynagrodzenia brutto oraz kwoty wynagrodzenia do wypłaty.

Forma: hybrydowa - stacjonarnie/on-line

Ilość godzin: 8 godz. dydaktycznych (8.30-15.00)

Program:

 1. Wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • Ogólnokrajowe przepisy regulujące naliczanie wynagrodzeń.
 • Obsługa nowozatrudnionych pracowników w kontekście płac.
 • Rodzaje składników wynagrodzenia.
 • Ustawowe minimalne wynagrodzenie.
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku nieobecności różnego rodzaju.
 1. Kalkulowanie kodeksowych składników wynagrodzenia
 • Dodatek za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne płatne zwolnienia od pracy.
 • Wynagrodzenie za okres nieobecności związane z siłą wyższą.
 • Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe).
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 • Odprawy i odszkodowania związane ze stosunkiem pracy.
 1. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.
 • Świadczenia rehabilitacyjne.
 • Zasiłek opiekuńczy.
 • Zasiłek macierzyński.
 • Ustalanie podstawy zasiłkowej – najczęstsze przypadki.

4.Podstawy naliczania potrąceń publicznoprawnych z wynagrodzenia i zasiłków

 • Ustalanie przychodu pracownika.
 • Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenia zdrowotne.
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty zmniejszającej podatek.
 • Stosowanie zwolnień podatkowych i składkowych.
 • Zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Naliczania składek finansowanych przez pracodawcę (składki społeczne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe).
 • Przykłady naliczania list płac od brutta do kwoty należnej do wypłaty.
 • Przykłady list płac uwględniających potrącenia egzekucyjne i potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia.

 

Prowadzący:

Daniel Druzd - specjalista z zakresu kadr i płac, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tej dziedzinie; wieloletni wykładowca SKwP na kursach kadrowo-płacowych

 

Cena kursu obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • materiały dydaktyczne
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160