Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
04.12.2020
Typ:
seminarium
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
Raty:
,- zł ,
Zapisz się

Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie i realizacja

Cel:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi oraz wszystkich zainteresowanych  wdrożeniem PPK w firmie.

Program szkolenia:

 • Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • rola jaką mają spełnić
 • inne formy oszczędzania na emeryturę
 • zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • obligatoryjne członkostwo na start
 • kto, kiedy i jak musi się zapisać
 • Ogólne zasady Pracowniczych Planów kapitałowych
 • Charakterystyka Umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Obowiązki pracodawcy – Pracownicze Plany Kapitałowe
 • wpłaty dokonywane w ramach PPK
 • czym kierować się wybierając usługodawcę
 • obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • rola pracowników w tworzeniu PPK
 • Koszty zarządzania PPK
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • Pracownik w PPK
 • kto, kiedy i jak musi/może się zapisać
 • wystąpienie z PPK i co dalej
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy
 • podział środków w przypadku rozwodu, śmierci uczestnika
 • kiedy i jak można dysponować środkami PPK przed 60 rokiem życia po przekroczeniu 60 roku życia
 • Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika
 • rodzaj wpłat
 • zachęty do inwestowania od Państwa
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK
 • Relacja PPE do PPK jako alternatywa wyboru
 • Filary systemu emerytalnego a PPE
 • Zasady działania PPE
 • Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK
 • Różnice PPE vs PPK co korzystniej
 • Przepisy karne
 • Najnowsze zmiany

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160