Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
2 październik 2024 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
wieczorowy
Opłata:
1500,- zł od osoby
1450,- zł Cena dla członków zwyczajnych O/O w Zielonej Górze
1400,- zł Cena dla członków wspierających O/O w Zielonej Górze
Raty:
750,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
Zapisz się

Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień 2024

Zajęcia 2 razy w tygodniu  w godz. od 16:30-19:30 i wybrane soboty od godz. 9.00 -15.30

CEL:

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami obowiązujących najnowszych przepisów, oraz samodzielne prowadzenie dokumentacji podatkowo-kadrowo-ZUS dla małych i średnich przedsiębiorców , nie prowadzących ksiąg handlowych

WYKŁADOWCA:

Dominika Bandelak - Rosłonkiewicz

PROGRAM  KURSU:

 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, czyli księgowość uproszczona dla małych i średnich firm.
 2. Opodatkowanie na zasadach ogólnych - omówienie podstawowych regulacji prawnych zgodnie obowiązującymi przepisami  ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Przychody i koszty w kontekście ustawy o VAT, w tym szczegółowe omówienie kosztów samochodów w VAT i podatku dochodowym
 4. Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, rodzaje dokumentów oraz omówienie zagadnienia powstania obowiązku podatkowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o VAT
 5. Inne obowiązkowe ewidencje, do których  prowadzenia zobowiązany jest przedsiębiorca w tym ewidencja sprzedaży, środków trwałych, wyposażania, kadr.
 6. Zasady rozliczeń z ZUS zarówno dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą jaki podstawowe zagadnienia dotyczące zatrudnienia pracowników i podlegania obowiązkowi ZUS.

OPŁATA:

Cena kursu wynosi:

 • 1.500 zł 
 • 1.450 zł - dla członków zwyczajnych SKwP O/O w Zielonej Górze
 • 1.450 zł - dla członków wspierających SKwP O/O w Zielonej Górze

ORGANIZACJA KURSU:

 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone są w formie stacjonarnej.

DODATKOWE  INFORMACJE:

 • kurs stacjonarny: (zajęcia 2 razy w tygodniu w godz. od 16:30-19:30 oraz w wybrane soboty w godz. 9.00 - 15.30
 • Uczestnicy otrzymują: materiały przygotowane przez wykładowców
 • Kurs kończy się testem sprawdzającym wiedzę. Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru  MEN.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160