Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków O/O SKwP w Zielonej Górze
Zapisz się

Podatek VAT- praktyczne problemy w rozliczeniu VAT w 2024 roku

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 19 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - doradca podatkowy, doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość

PROGRAM

Czynności nieodpłatne

 • Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług - podstawowe zasady związane z odliczeniem oraz naliczeniem VAT dla czynności nieodpłatnych,
 • Omówienie najbardziej charakterystycznych rodzajów czynności nieodpłatnych.

Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodu

 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT naliczony,
 • sytuacje, w których kosztem uzyskania przychodów w PIT lub CIT jest podatek VAT należny,
 • sytuacje, w których korekta podatku VAT ma wpływ na opodatkowanie PIT lub CIT,
 • podatek VAT zapłacony w innym niż Polska kraju UE (np. w związku ze świadczeniem usług  budowlanych) a podstawa opodatkowania polskim podatkiem dochodowym,
 • czynności cywilnoprawne – kiedy podlegają opodatkowaniu VAT, a kiedy opodatkowaniu PCC,      kiedy ta sama  czynność cywilnoprawna może podlegać  opodatkowaniu jednocześnie VAT i PCC,
 • inne podatki  jako  podstawa  opodatkowania  VAT  (np.  podatek  od  nieruchomości refakturowany na najemcę/dzierżawcę, zagraniczny VAT jako podstawa opodatkowania  polskim VAT).

BIEŻĄCE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ODLICZANIEM PODATKU VAT PRZY ZAKUPACH:

 • Czy jest możliwość odliczenia VAT z faktury gdy pomylono stawkę np. zamiast 0% jest 5%? Kiedy ująć korektę?
 • Czy można odliczyć VAT z faktury przy braku NIP nabywcy na fakturze?
 • Problemy z odliczaniem VAT przy nabyciu usług niematerialnych. Jak uwiarygodnić transakcję?
 • Odliczanie VAT przez korektę pliku – częste pomyłki w wyborze właściwego okresu
 • Odliczanie VAT z faktury, którą otrzymano np. pół roku po wystawieniu
 • Odliczanie VAT z nieopłaconych faktur – czy jest taka możliwość?
 • Odliczanie VAT z wydatków poniesionych w trakcie zawieszenia działalności,
 • Dodatkowe badanie techniczne – kategoryczne interpretacje organów podatkowych w zakresie wpływu  daty ich pozyskania na uprawnienie do odliczenia,
 • Odliczanie VAT przy zakupach na rzecz pracownika – kiedy to możliwe a kiedy złamanie prawa,
 • Inne istotne przypadki.

FAKTURY KORYGUJĄCE – UJMOWANIE W JPK

 • Okres rozliczeniowy, w którym należy wykazać fakturę korygującą wystawioną i otrzymaną,
 • Korygowanie wpisów w pliku pomimo braku faktury korygującej.

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW – ZAGROŻENIA STAWKI 0%:

 • Na jaki dzień winna być aktywna rejestracja VAT UE,
 • Przepisy krajowe a   unijne w zakresie dokumentowania WDT – jak je stosować w praktyce,
 • Pierwotne wykazanie stawki krajowej a następnie korekta do stawki 0% - w jakim okresie?
 • Wpływ późniejszego wywozu na stawkę 0%
 • Udokumentowanie otrzymanej zaliczki na poczet WDT fakturą – czy należy wykazać fakturę w pliku?
 • Przemieszczanie własnych towarów do UE – kiedy WDT?
 • Dostawa towarów z montażem – odmienny sposób postepowania

SLIM VAT 3 – Co warto wiedzieć ?

 • Zmiana definicji małego podatnika,
 • Nowe kursy do korekt,
 • Korygowanie WDT,
 • Zmiana zasad odliczania VAT przy WNT,
 • Fakturowanie zaliczki i transakcji jednym dokumentem – kiedy i na jakich zasadach będzie to możliwe,
 • Zmiany w zakresie sankcji podatkowych wymierzanych przez organy podatkowe
 • Zmiany w zakresie raportów fiskalnych,
 • Odliczanie VAT przy pomocy współczynnika – zmiany w zakresie konieczności korekty odliczenia po zakończonym roku, zmiany w zakresie obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu o prognozie współczynnika,
 • Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów.

Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2023 oraz 2024, mające praktyczne znaczenie dla podatników:

 • Omówienie najważniejszych wyroków TS UE wydanych w trakcie 20223-24r. mających znaczenie dla polskich organów podatkowych i sądów,
 • Omówienie najważniejszych orzeczeń NSA wydanych w trakcie 2023-24r. mających znaczenie  dla organów podatkowych i sądów.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA:

 • 330 zł brutto od osoby
 • 300 zł brutto od osoby- cena dla członków

*Warunkiem uzyskania zniżki dla członków, jest na bieżąco uregulowana składka członkowska

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na rachunek bankowy Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160

Opłatę prosimy uiścić po otrzymaniu zawiadomienia z potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:

- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Zniżka dla członka zwyczajnego Oddziału Okręgowego SKwP w Zielonej Górze

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160