Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
styczeń 2021 (nabór trwa)
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
480,- zł od osoby
Zapisz się

Kurs 3 dniowy w trybie dziennym w godzinach 0d 9.00 do 14.00.

Terminy zajęć:....

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom aktualnej oraz kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie naliczania wynagrodzeń, a także prawidłowej interpretacji i umiejętności praktycznego stosowania aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń, w tym również ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Praktyczny charakter szkolenia pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych  do obliczania wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych, naliczania pozapłacowych świadczeń pracowniczych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów połączonych z warsztatami i ćwiczeniami praktycznymi.

PROGRAM SZKOLENIA: 

1.  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu wynagrodzeń:
    • dodatek nocny,
    • odprawy i odszkodowania,
    • kwoty wolne od potrąceń.

2. Naliczenia składkowo podatkowe uczestnika PPK oraz podmiotu zatrudniającego.

3. Progi podatkowe w 2021 r.:
    • skala podatkowa,
    • koszty uzyskania przychodu,
    • kwota zmniejszająca podatek,
    • danina solidarnościowa.

4. Lista płac w praktyce – naliczanie wynagrodzeń:
    • obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzeń,
    • lista płac „krok po kroku”,
    • wynagrodzenie za część miesiąca- redukcja podstawy wynagrodzenia,
    • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca,
    • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
    • lista płac dla osób do 26 roku życia.

5. Pozapłacowe świadczenia pracownicze – rozliczanie oraz ujęcie składkowe i podatkowe:
    • podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
    • ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
    • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop:
    • składniki stałe i zmienne,
    • współczynnik urlopowy obowiązujący w 2021 r.

7. Potrącenia z wynagrodzenia:
    • potrącenia przymusowe i dobrowolne,
    • granice potrąceń,
    • kwoty wolne od potrąceń,
    • zwiększenie kwoty wolnej od potrąceń na podstawie przepisu art. 52 ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza antykryzysowa 3.0)

8. Wynagrodzenie członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały zgromadzenia wspólników.

9. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej.

10. Kontrakt menedżerski – sposób naliczenia i oskładkowania wynagrodzenia.

11. Rozliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
     • wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło,
     • wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia,
     • wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia dla obcokrajowca nierezydenta.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet z kamerą i głośnikiem, ewentualnie telefon komórkowy z obsługą dźwięku oraz dostęp do internetu (nowoczesna, uaktualniona przeglądarka – np. Chrome lub Firefox). Dostęp do łącza internetowego (w przypadku połączenia WiFi – najbliżej routera, najlepiej komputer podłączony do internetu przewodowo, w przypadku telefonu komórkowego – LTE). ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować (w przypadku komputera), można zainstalować aplikację na telefonie komórkowym. 

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Dzień przed każdym szkoleniem  uczestnik otrzyma, na wskazany przez siebie w zgłoszeniu adres e-mail indywidualne zaproszenie z linkiem do platformy (jeśli szkolnie zaplanowane jest na poniedziałek link do platformy zostanie przesłany w piątek). Kilkanaście minut przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik – za pomocą otrzymanego zaproszenia  - klikając w podany link, loguje się (podając nazwisko i imię) do platformy ClickMeeting.  Zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz wykładowcy widzą  tablicę, prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania poprzez dostępny na platformie czat (ewentualnie w formie audio w przypadku udzielenia głosu przez prowadzącego).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160