Miasto:
Zielona Góra
Miejsce:
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra
Termin rozpoczęcia:
2022
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
850,- zł od osoby
Raty:
550,- zł płatne do dnia rozpoczęcia kursu,
300,- zł płatne do połowy kursu,
,- zł ,
Zapisz się

CEL:

Kurs umożliwia słuchaczowi zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie.

PROGRAM:

1. Podstawowe pojęcia.

2. Zakres opodatkowania.

3. Dostawa towarów i świadczenie usług.

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

5. Likwidacja działalności.

6. Podatnicy i płatnicy podatku VAT.

7. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie

8. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu.

9. Obowiązek podatkowy u małych podatników.

10. Miejsce Świadczenia:

- przy dostawie towarów,

- przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

- przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

11. Podstawa i wysokość opodatkowania.

12. Zwolnienia.

13. Odliczenie i zwrot podatku; odliczenia częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.

14. Rejestracja, deklaracja i informacje podsumuwujące.

15. Kasy rejestrujące.

16. Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

 

ORGANIZACJA:

Kurs stacjonarny: (zajęcia odbywają się w jeden stały dzień roboczy w tygodniu wg ustalonego harmonogramu  w godzinach  od  9:00 do 15:00)

 

DODATKOWE  INFORMACJE:

Uczestnicy otrzymują:

-  materiały przygotowane przez wykładowców

-  serwis kawowy

Kurs kończy się egzaminem. Absolwenci otrzymują zaświadczenie

o ukończeniu kursu wg wzoru  MEN.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160