Miasto:
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
300,- zł od osoby

Kurs dzienny  (6 godz. lekcyjnych) - zajęcia w godzinach 0d 9.00 do 14.00.

 

PROGRAM:

 • umowa o pracę a umowy cywilnoprawne, czy ten podział ma jeszcze sens;
 • praktyka w nowych umowach na czas określony; kontratypy tych umów i ich zastosowanie;
 • zdalne zawieranie umów o pracę; zdalne rozwiązywanie umów o pracę;
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w czasie pandemii;
 • praca zdalna i telepraca w czasie pandemii praca zdalna z zagranicy;
 • czas pracy – przedłużanie okresu rozliczeniowego jak go wprowadzić;
 • obniżenie wymiaru czasu pracy;
 • niedozwolonych klauzul wykorzystywanych we wzorcach umownych;
 • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z zastrzeżeniem, że ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialność sprzedawcy na zasadzie rękojmi będzie jednak nadal możliwe;
 • roszczenia regresowego do poprzedniego sprzedawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;
 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa (wynikającego z art. 38a ustawy o prawach konsumenta).

WYKŁADOWCA:

Arkadiusz Opala

Sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, wykładowca i praktyk specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym i prawie pracy.

ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Szkolenie będzie odbywać się za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting.
Wymagania techniczne: komputer lub urządzenie mobilne ( telefon, tablet) z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.)

 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (do szkolenia nie przesyłamy materiałów).
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Uczestnicy mają możliwość komunikowania się z wykładowcą
 • Przed zajęciami uczestnicy otrzymują link do dostępu do spotkania video z wykładowcą za pomocą platformy ClickMeeting oraz materiały  szkoleniowe w formie elektronicznej.
 • Szkolenie odbędzie się w  -  w godz. od 9.00 – 14.00
 • W przypadku rezygnacji prosimy o PILNY kontakt e-mailowy (szkolenia@zgora.skwp.pl)  lub telefoniczny z Biurem Oddziału pod nr tel. 516 413 516, 516 413 518.
 • Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie: www.zielonagora.skwp.pl  w terminie do dnia 25 listopada 2021r.
ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160