Miasto:
Typ:
kurs
Tryb:
on-line
Opłata:
300,- zł od osoby

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 12 maja 2022 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Waldemar Adametz -uznany szkoleniowiec i specjalista z zakresu Prawa Pracy oraz rozliczeń czasu pracy, wieloletni praktyk. Wykładowca zajmujący się prowadzeniem zajęć w zakresie prawa pracy, m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, SEKA S.A., NOT, Akademii Transportu. Trener kształcący przyszłych inspektorów pracy oraz radców prawnych. Współautor publikacji „Czas pracy kierowców” wyd. Akademia Transportu 2007, 2008 i 2010 roku

OPIS

Celem szkolenia jest wskazanie najnowszych oraz planowanych zmian w zakresie czasu pracy kierowców. Szkolenie ułatwi zrozumienie zawiłości „pakietu mobilności” oraz jego wpływ na rozliczanie świadczeń pieniężnych dla kierowców. Na szkoleniu będą przedstawione praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywanych przez znanego specjalistę w tym zakresie.

PROGRAM

 1. Szczegółowe omówienie regulacji prawnych dotyczących norm czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz norm czasu pracy kierowców w transporcie drogowym wynikających z R 561/06 (w tym omówienie zmian wynikających z pakietu mobilności, który wejdzie w życie od lutego 2022r. oraz omówienie wybranych elementów rozporządzenia nr 165/2014; nr 1024/2012; nr 2021/2179).
 2. Kiedy ustawa o czasie pracy kierowców, a kiedy Rozporządzenie 561/06.
 3. Elementy wiedzy technicznej niezbędne do rozliczania czasu pracy kierowców.
 4. Sposoby rejestracji danych przez tachografy starego oraz nowego typu – jaki wpływ ma typ tachografu na rozliczanie czasu pracy kierowcy.
 5. Nowe rozwiązania w zakresie sposobu działania tachografu inteligentnego – czy będzie pomocny przy wyliczaniu wynagrodzenia kierowcy delegowanego?
 6. Systemy czasu pracy możliwe do zastosowania dla kierowcy.
 7. Kiedy trzeba sporządzić rozkład czasu pracy dla kierowcy.
 8. Jak właściwie dobrać okres rozliczeniowy do rozliczania czasu pracy kierowcy.
 9. Ewidencja czasu pracy kierowcy – omówienie planowanych zmian w tym zakresie.
 10. Jak ustalić należności pieniężne dla kierowcy:
  1. Wynagrodzenie
  2. Świadczenia za pracę w porze nocnej
  3. Świadczenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych
  4. Świadczenia za dyżury
  5. Delegowanie – jak policzyć świadczenia dla kierowcy?
 11. Należności z tytułu podróży służbowej dla kierowcy (w świetle uchwał SN i wyroku TK):
  1. Diety – w jakich sytuacjach nadal będzie można je wypłacać?
  2. Ryczałty za noclegi
 12. Taryfikator za naruszenia – planowane zmiany w tym zakresie
 13. Kiedy firma może utracić licencję za poważne naruszenia?
 14. Programy wspomagające rozliczanie czasu pracy kierowców – jaki wybrać?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 300 zł - dla pozostałych osób

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: szkolenia@zgora.skwp.pl lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BNP Paribas Bank Polska S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160