Porozumienie o współpracy

Z przyjemnością informujemy, iż 22 września 2020r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Okręgowym w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce a Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

W imieniu Oddziału Okręgowego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Księgowych w Polsce porozumienie podpisał Prezes Zarządu Bolesław Tatarzycki i Dyrektor Biura Elżbieta Niemczynowska –Kopyto, Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej reprezentowała Dyrektor Biura Joanna Zielińska.

Strony zobowiązały się do wzajemnego wsparcia w ramach wspólnych przedsięwzięć i działań informacyjnych mających na celu zacieśnienie współpracy środowisk księgowych i przedsiębiorców.

Pozostałe aktualności

ul. Kopernika 5
65-063 Zielona Góra

tel. 68 325 31 48
tel. 68 325 35 91

biuro@zgora.skwp.pl
szkolenia@zgora.skwp.pl

BGŻ BNP PARIBAS S.A. 46 2030 0045 1110 0000 0051 7160